Logo Zilveren steekspeld Ed Janson, oprichter van het Dorpsplatform Harmelen is woensdagavond tijdens het Dorpsoverleg, onderscheiden met de zilveren steekspeld. Janson trad na…

13 jaar af als voorzitter van het Dorpsplatform Harmelen. De onderscheiding werd hem opgespeld door wethouder Yolan Koster. José van Engelen, voormalig gemeenteraadslid, wordt zijn opvolger. Het doel van het door Janson in 2005 opgerichte platform, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon- en leefklimaat in Harmelen.

Ed Janson heeft ook voor de totstandkoming gezorgd van een nationaal monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de treinramp bij Harmelen in 1963. Hierover heeft hij een boek geschreven waarvan de verkoopopbrengst volledig wordt besteed aan het Dorpshuis. Mede door de inzet van Ed Janson beschikt Harmelen nu over een laagdrempelige ontmoetingsplek.

Foto’s: Mieke Schilder