In Woerden is deze week de Four Chaplains Memorial Foundation Nederland opgericht. De hoofddoelstelling van deze stichting is om belangeloze dienstverlening door individuen en organisaties te bevorderen. “We eren daarmee mensen die zichzelf wegcijferen voor het welzijn van anderen”, vertelt stichtingsvoorzitter Nico van der Steeg. De stichting probeert dit te bereiken door het selecteren en voordragen van kandidaten voor een zogenoemde Legion of Honor Award en het verzorgen van de uitreiking van deze Amerikaanse onderscheiding. In ons land kregen de afgelopen jaren enige tientallen Nederlanders deze onderscheiding. Voor de oprichting van de Nederlandse stichting gebeurden voordracht, toekenning en uitreiking op initiatief van een aangewezen vertegenwoordiger van de Amerikaanse stichting uit Philadelphia, de Trustee Netherlands. Dat blijft ook nu zo, maar de Nederlandse tak is nu opgezet in overleg en met toestemming van de moederorganisatie. Dit om een grotere bekendheid en fondsenwerving in Nederland mogelijk te maken.

De Amerikaanse organisatie Chapel of Four Chaplains is een oecumenische stichting, opgericht ter nagedachtenis van vier geestelijk verzorgers uit protestantse, rooms-katholieke en Joodse kerkgenootschappen die in de Tweede Wereldoorlog sneuvelden.

Foto : Het bestuur van de stichting Four Chaplains Memorial Foundation Nederland. V.l.n.r. voorzitter Nico van der Steeg, penningmeester Bert van Elk en penningmeester Jos Borghols.