Coalitiepartijen LijstvanderDoes en het CDA roepen de gemeente Woerden op om zich hard te blijven maken voor een geluidswal langs de A12. Door het toenemende verkeer op de snelweg neemt de overlast toe, vooral bij Molenvliet en Harmelen.

Regelmatig ontvangt de gemeenteraad brieven van inwoners die overlast ervaren van het verkeer, vooral na de verbreding van de A12. Een oplossing zou een vijf meter hoog geluidsscherm zijn. Rijkswaterstaat vindt dit niet nodig, omdat de hinder nog binnen de normen valt. De gemeente Woerden wil niet voor de kosten opdraaien.