Logo Landelijke Opschoondag In de gemeente Woerden gingen zaterdag 10 teams afkomstig van wijkplatforms of bewonerscommissies de straat op om zwerfafval te verzamelen.

Dat gebeurde in het kader van de landelijke Opschoondag. De gemeente zorgde voor ondersteuning aan teams die hun buurt of straat opruimden. Zo werd er onder meer materiaal in de vorm van vuilniszakken en papierprikkers beschikbaar gesteld. Ieder team kreeg na afloop een taart. Aan de landelijke Opschoondag werd in ons land door meer dan 113.000 vrijwilligers deelgenomen.

Foto’s: Anno Visser