Logo koolstofmonoxide melder CO De gemeente Woerden maakt bekend dat er de laatste tijd opvallend veel meldingen van ongevallen met koolmonoxidevergiftiging binnenkomen. Met de oproep ‘ventileer, controleer en…

alarmeer’ vraagt de gemeente hier extra aandacht voor. In de winter wordt de kachel hoger gezet en de ramen en ventilatieroosters gesloten. Maar dit kan wel gevaarlijk zijn.

Blootstelling aan een te hoge concentratie koolmonoxide (CO) kan tot vergiftiging leiden en bewusteloosheid, blijvende hersenschade of zelfs de dood tot gevolg hebben. Te weinig ventilatie en/of slecht onderhoud van apparaten die gas, hout, kolen of olie verbranden, kunnen zorgen voor een te hoge concentratie van het gas.

De gemeente geeft het advies om apparaten zoals een cv, boiler en geiser goed te onderhouden. Een CO-melder wordt als optie genoemd om vergiftiging te voorkomen.