Logo Provinciale Staten UtrechtProvinciale Staten van Utrecht wil meer aandacht en ondersteuning voor familiebedrijven in het midden- en kleinbedrijf. Verschillende politieke partijen hebben hierop aangedrongen.

Familiebedrijven hebben een sterke regionale binding en een grote maatschappelijke betrokkenheid. Echter, ongeveer 70 procent van de familiebedrijven overleeft een bedrijfsopvolging, waarbij de oudere generatie het stokje overdraagt aan de jongere generatie, niet.

Op dit moment is hier nauwelijks aandacht en ondersteuning voor. Om daar verandering in te brengen gaat de provincie Utrecht voor een periode van 3 jaar € 35.000,- per jaar reserveren om de opvolgingsproblematiek bij MKB-familiebedrijven en andere MKB-bedrijven te verminderen.