Onder het motto ‘Kansen voor Kinderen’ stelt het het Oranje Fonds in Utrecht de komende twee jaar één miljoen euro beschikbaar om projecten te versterken die op wijkniveau actief zijn. Hiermee kunnen de activiteiten  nog meer betekenen voor de kinderen uit hun wijk. Kinderen die in bepaalde wijken in armoede opgroeien, hebben minder kansen om daaruit op te klimmen dan leeftijdsgenootjes uit andere wijken. Zo blijkt uit de Kansenatlas van economisch onderzoeksbureau SEO. Daarnaast is de prognose van het CBS dat de coronapandemie grote economische gevolgen heeft voor kwetsbare en lager opgeleide bevolkingsgroepen, jongeren in het bijzonder. Reden voor het Oranje Fonds om met ‘Kansen voor Kinderen’ extra financiële steun te geven aan projecten die zich richten op deze groep.