Logo Christelijk Oratoriumkoor Woerden Zaterdagmiddag heeft het 100-jarige Christelijk Oratoriumkoor Woerden een jubileumconcert gegeven in de Petruskerk. In een goed gevulde en koele kerk heeft…

het koor een uur lang werken laten horen die de afgelopen jaren op de lessenaar hebben gestaan. Voor het concert waren vooral alle oud-leden en oud-dirigenten uitgenodigd. Daarnaast waren er veel andere belangstellenden.

Na afloop van het concert ontving het koor uit handen van de voorzitter van de Koninklijke Christelijk Zangers Bond (KCZB) de sculptuur ‘Applaus’.

Daarna was het woord aan loco-burgemeester Yolan Koster. Zij overhandigde aan koorvoorzitter Pieter Hagendijk een Koninklijke Erepenning als blijk van waardering en respect van de Koning. In haar toespraak zei Koster dat het oratoriumkoor een aparte plaats binnen de korengemeenschap in Woerden en omgeving inneemt.

De middag werd afgesloten met een receptie ter gelegenheid van het eeuwfeest van het koor. Onder het genot van een hapje en drankje werden vele herinneringen opgehaald en contacten hernieuwd.

Foto’s: Henk Wit