Logo Koeiemart appOndanks dat de Koeiemart ook dit jaar een groot feest was, zelfs het predicaat ‘immaterieel cultureel erfgoed’ heeft verworven, waren er dit jaar ook kritische opmerkingen over de organisatie.

Om nu te kijken wat er precies is misgegaan en wat er beter kan, komt er een evaluatie door een onafhankelijk persoon, de heer Vincent van de Berg, oud-wethouder van IJsselstein. De organisatie van de Koeien- en warenmarkt is al jarenlang in handen van de gemeente.

Dit jaar voor het eerst viel ook de organisatie van de kermis onder verantwoording van de gemeente met als doel kosten te besparen door een bureau dat kermissen organiseert uit te schakelen. Dat heeft helaas niet gewerkt want deze besparing wordt nu uitgegeven aan een evaluatie. In het onderzoek gaat de aandacht vooral naar de organisatie, de veiligheid en aanbevelingen.

Volgens burgemeester Molkenboer zijn er ieder jaar wel wat klachten, maar dit jaar waren dat er meer en met name van de kermisexploitanten, eigenaren van marktkramen en ondernemers. De uitkomst van de evaluatie zal bepalend zijn of de gemeente volgend jaar opnieuw de Koeiemart organiseert. Molkenboer schat de kans erg klein in.