De gemeente De Ronde Venen oriënteert zich op geschikte gebieden voor de plaatsing van zonnevelden en windmolens. Ruim 1500 inwoners van de gemeente De Ronde Venen hebben aangegeven welke gebieden zij hier geschikt voor vinden. Dit deden zij door het invullen van een Zon en Wind kaart.

Naar aanleiding van deze input van bewoners gaat de gemeente De Ronde Venen maandagavond 18 januari online verder in gesprek met belangenvertegenwoordigers op het gebied van natuur, cultuurhistorie, wonen, economie en techniek.

Ook agrariërs, energiecoöperaties, en tegenstanders van zonnevelden en/of windmolens doen mee aan dit gesprek. Op basis van het gesprek doet het college een voorstel voor de zoekgebieden aan de gemeenteraad.