Frank van Liempdt, oud-wethouder in het college van Stichtse Vecht die eind vorig jaar als wethouder moest opstappen, is teruggekeerd in de politiek. Hij maakt als raadslid deel uit van Lokaal Liberaal.
Deze partij is de grootste in de raad, mede doordat twee eenmansfracties, Ron Druppers van Maarssen2000 en Hans van Maanen, van Stichts Appèl in de raad zat, zich hebben aangesloten bij Lokaal Liberaal.

Het opstappen van Van Liempdt als wethouder had te maken met de verhuur van een brugwachterswoning. Door een vermoeden van belangenverstrengeling was de integriteit van Van Liempdt te veel in het geding gekomen om te kunnen blijven functioneren.