Logo Bouw SteigerIn Bodegraven wordt een oude gymzaal uit 1955 omgebouwd naar een duurzaam kantoor. Het gebouw is vorig jaar aangekocht door Merosch, een adviesbureau op het gebied van…

duurzaam en gezond bouwen en renoveren. De nieuwe gymzaal krijgt geen aansluiting op het gasnet en er komen zonnepanelen op het dak te liggen. Daarnaast is er een warmtepomp met gesloten bron en wordt het gebouw via de wand gekoeld en verwarmd.

Bij de verbouwing wordt geprobeerd zoveel mogelijk oude materialen te hergebruiken. De vloer van de gymzaal blijft intact en de klimrekken worden hergebruikt voor onder andere een groene muur. Merosch onderzoekt daarnaast waaraan het nieuwe kantoor moet voldoen om een WELL-certificering te ontvangen. Deze standaard richt zich op de gezondheid en het welzijn van gebouwgebruikers.