Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft afgelopen weekend tijdens de landelijke Opschoondag, zwerfvuil uit de Oude Rijn en de singels in Woerden verwijderd. Ook het zuidelijk deel van de Grecht en de Korte Linschoten werden meegenomen.

Zwerfafval in het water is volgens het waterschap slecht voor de waterkwaliteit en de bodem en voor de dieren en planten die daar leven.