De gemeente Oudewater heeft een aantal richtlijnen opgesteld om aanvragen voor een voedselbos te kunnen toetsen en gelijkwaardig te kunnen behandelen. Ook in Oudewater zijn voedselbossen namelijk een nieuw en opkomend fenomeen. Een voedselbos is een door mensen ontworpen bos met het doel voedsel te produceren voor mens en dier.

Het heeft een rijke biodiversiteit en wordt ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos. Mest en bestrijdingsmiddelen komen in een voedselbos niet voor. Voedselbossen helpen bij het herstellen van de ecosystemen zonder de bodem uit te putten.

Volgens opgestelde interne beleidslijnen komen aanvragen voor een voedselbos in aanmerking die zijn gelegen binnen de rivierzone of binnen bebouwingslinten met een besloten achterland, door bijvoorbeeld een spoorlijn. Ook aanvragen die passend zijn binnen de lintbebouwing vallen binnen de beleidslijnen.

Wel zijn de beoordelingen te allen tijde maatwerk.