Logo willem van oranjeOudewater heeft zondag de Oudewaterse Moord herdacht. Deze herdenking werd voor de 439e keer gehouden en geldt als één van de oudste herdenkingen van Nederland.

Tijdens de herdenking is er aandacht voor de gebeurtenissen aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog. De Spanjaarden slachtten toen de helft van de inwoners af. Ook werd de stad in brand gestoken als vergelding voor de verkiezing van Willem van Oranje.

Alle gebeurtenissen werden besproken aan de hand van een schilderij van Dirck Stoop.