Logo willem van oranjeAls het om de 80-jarige oorlog (1568-1648) gaat, heeft Oudewater met zijn ‘Moord’ één van de oudste herdenkingen van Nederland. Oudewater werd in 1575 verwoest door…

het Spaanse leger.

Oudewater koos in 1572 als één van de twaalf Hollandse steden voor Willem van Oranje als hun politiek leider met als gevolg de ‘Moord’ door de Spanjaarden. De Oudewaterse historica Nettie Stoppelenburg zegt dat 1589 de oudst gevonden vermelding is van deze herdenking, maar zij vermoedt dat Oudewater er al in 1577 mee is begonnen. Dat is dus volgend jaar 440 jaar.

Dit jaar vindt de uitleg over de Oudewaterse ‘Moord’ plaats op zondag 7 augustus. Hiermee houdt de stad een traditie in stand die tot bijna vierenhalve eeuw teruggaat in de tijd.