De gemeente Oudewater en Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst hebben een overeenkomst ondertekend, die tot doel heeft te werken aan verduurzaming.

De overeenkomst ofwel de ‘Grean Deal Zorg’ heeft tot doel om zowel in de bedrijfsvoering als in de gebouwen te streven naar verbeteringen voor het milieu. Zo wordt onderzocht of er op De Wulverhorst zonnepanelen kunnen worden geplaatst.

Oudewater ondersteunt De Wulverhorst door de inzet van adviseurs en te helpen met het uitwisselen van kennis en ervaring. De gemeente Oudewater wil in 2030 de CO2 uitstoot met 50% verminderd hebben ten opzichte van 1990.

Foto: Gemeente Oudewater