Logo Kwadraad1De gemeente Oudewater biedt inwoners sinds kort de mogelijkheid hulp in te schakelen bij burenruzies. Wanneer buurtgenoten er niet in slagen een onderling conflict op te lossen kunnen…

zij kosteloos een beroep doen op de bemiddeling van Stichting Kwadraad. Een onafhankelijke, onpartijdige bemiddelaar gaat dan in gesprek met alle betrokkenen zodanig dat zij zelf tot een oplossing kunnen komen.

Volgens locoburgemeester Bob Duindam wijzen ervaringen in andere gemeenten uit dat dit bij twee derde van het aantal gevallen ook daadwerkelijk lukt. Daardoor worden conflicten vroeg opgelost, wordt inzet van politie vermeden en kan de rust in huis terugkeren. De bemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers die Kwadraad zelf opleidt. Daarvan kan de stichting er overigens best nog aantal gebruiken, zegt Duindam.

De samenwerking tussen de gemeente en Kwadraad geldt voorlopig voor een periode van drie jaar.