De Utrechtse bestuursrechter vindt dat burgemeester en wethouders van Oudewater terecht de zogenoemde kruimelregeling hebben toegepast bij het afgeven van een omgevingsvergunning. 

Met een kruimelregeling kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. De omgevingsvergunning voorzag in de nieuwbouw van bedrijfshallen en een zelfstandige kantoorruimte op de verdieping aan Populierenweg, op bedrijventerrein Tappersheul in Oudewater. 

Een ander bedrijf had niet alleen beroep ingesteld tegen de verleende omgevingsvergunning, maar ook om een voorlopige voorziening gevraagd. Daar ging de rechter niet in mee. Dat betekent dat de geplande bedrijfshallen en het kantoor gebouwd en gebruikt mogen worden. 

Tegen de uitspraak van de rechter kunnen belanghebbenden binnen zes weken hoger beroep instellen. 

Foto: Gemeente Oudewater