In Oudewater is er net als vorig jaar een vuurwerkverbod ingesteld tijdens aankomende jaarwisseling. Om te voorkomen dat carbid als alternatief van vuurwerk wordt gebruikt, heeft het college van Oudewater voorgesteld om rondom de jaarwisseling ook een verbod voor het afschieten van carbid in te stellen. Dit verbod zou dan alleen binnen de

bebouwde kom gelden. Het gemeentebestuur zegt met het verbod op het carbidschieten overlast, verstoring van de openbare orde en letsel te willen voorkomen.