Het college van B&W in Oudewater  heeft deze week besloten de zogenoemde Doelgroepenverordening Oudewater met een positief advies voor te leggen aan de gemeenteraad. Met doelgroepenverordening regelt de gemeente dat woningen betaalbaar blijven voor de juiste doelgroep. Het legt vast wat de grenzen voor huur en koopprijzen van woningen zijn en welke huur of koopprijs past bij welk inkomen. In de bestemmingsplannen wordt

vastgelegd welke woningbouwcategorie├źn in het gebied een plek moeten krijgen. In de doelgroepenverordening staat ook hoe de toewijzingen van woningen in de lage en middeninkomens is geregeld en hoe lang vrije marktwerking op de huur- en koopprijzen is uitgesloten.