Sinds een jaar wordt het leerlingenvervoer in de Utrechtse gemeenten Oudewater, Woerden, Stichtse Vecht en De Ronde Venen verzorgd door Van Driel en Willemsen-de Koning. Recent werd door Zorgfocuz een onderzoek ingesteld naar de tevredenheid van ouders en leerlingen. Het vervoer met alles er op en er aan krijgt van de ouders gemiddeld een 7,3.

Ook de kinderen geven in de meeste gevallen aan tevreden te zijn. In de eerste periode waren er echter in Oudewater nogal wat problemen met een onderaannemer.

Deze hield zich op een aantal routes onvoldoende aan de afspraken. Voor de gemeente Oudewater was dit uiteindelijk aanleiding geen gebruik meer te maken van deze vervoerder.

Foto: Gemeente Oudewater