Evenals vorig jaar zet de gemeente Oudewater tijdens de jaarwisseling  buurtvaders in. Volgens het gemeentebestuur van Oudewater hebben de buurtvaders al diverse jaren in Woerden en vorig jaar ook in Oudewater hun nut bewezen. Hun extra inzet is ook door de politie geadviseerd. De buurtvaders zijn tijdens de jaarwisseling tussen half twaalf en twee uur herkenbaar aanwezig in de wijken. De politie wil dat de preventie iets meer op de voorgrond wordt gebracht en zien graag dat de ouders eerder beginnen met in de wijken toezicht te houden. Omdat er nu al veel onrust is in de grote steden, wil de politie voorkomen dat dit zich ook in Oudewater gaat voltrekken, als er niet alert wordt geregeerd.