Logo EnqueteDe gemeente Oudewater heeft deze week de uitslag bekend gemaakt van het cliĆ«ntervaringsonderzoek naar de kwaliteit van de Jeughulp. De vragenlijst over Jeugdhulp is ingevuld door…

49 inwoners, dit is statistisch te laag om representatieve en algemeen geldende uitspraken te doen. De uitkomsten worden daarom als signalen gezien. Jongeren en hun ouders zijn positief over het effect van de ondersteuning die geboden wordt, door de hulp gaat het beter op school en kunnen jongeren beter voor zichzelf opkomen. Ouders en jongeren weten waar ze terecht kunnen voor hulp en geven aan dat ze genoeg informatie krijgen over de hulp.

Er zijn ook kritische punten en aanbevelingen. Op sommige gebieden, zoals vrije tijd en relaties met vrienden, heeft de hulp, volgens de respondenten, geen effect gehad. Ook geven respondenten aan dat de afstemming tussen jeugdzorgorganisaties verbeterd zou moeten worden. Als aanbeveling geven de onderzoekers mee dat de tussentijdse monitoring van resultaten, samen met ouders en jongeren, de kans biedt om tijdig bij te sturen als de gewenste resultaten achterblijven.