Logo Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Op 3 juli aanstaande zal de Sluiswachterswoning van de Goejanverwellesluis in Hekendorp overgedragen worden aan de Vereniging Hendrick de Keyser.Het huis was tot voor kort eigendom van het…

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Vereniging Hendrick de Keyser is de landelijk werkende monumentenorganisatie die zich inzet voor het behoud van architectonisch of historisch waardevolle huizen in Nederland. Zo heeft zij onder andere het stoomgemaal De Cruquius en het tolhuis van Gorinchem onder haar hoede genomen. Door de overdracht aan ‘Hendrick de Keyser’ is garant gesteld dat het huis bij de Goejanverwellesluis, een op schoolplaat vereeuwigd stukje vaderlandse geschiedenis, voor de toekomst bewaard blijft.
week 26/26-sluis.jpg  Foto: De Stichtse Rijnlanden

Foto: De Stichtse Rijnlanden
26 sluis