Logo VitensVitens kan ook op de lange termijn goed drinkwater aan ons blijven leveren. Provincie Utrecht en drinkwaterbedrijf Vitens hebben hiertoe een overeenkomst getekend.

Gedeputeerde Mariƫtte Pennarts en directievoorzitter van Vitens Lieve Declercq willen zorgen voor voldoende drinkwater van goede kwaliteit en ook de grondwaterkwaliteit beter beschermen.

Bestaande waterwinningen hebben steeds meer last van verontreinigingen uit stedelijk gebied, zoals historische verontreinigingen door vroegere industrie. Maar ook medicijnresten, afkomstig uit rivieren en riolen, vormen een steeds grotere zorg voor de drinkwaterwinningen. Provincie Utrecht en Vitens werken samen om deze problemen aan te pakken.