Logo Handen schudden4De gemeente Utrecht sluit met twee partijen, ‘Wij 3.0’ en UW, een overeenkomst voor twee jaar om Nieuw Beschut Werk uit te voeren. Nieuw Beschut Werk helpt Utrechters met een…

arbeidshandicap te werken door een beschutte werkomgeving met extra begeleiding aan te bieden. Sinds 1 januari van dit jaar hebben gemeenten de wettelijke verplichting om Beschut Werk uit te voeren tegen het wettelijk minimumloon.

Om de kansen te vergroten voor Utrechters die beschut moeten werken en het werkaanbod te verbeteren voor deze doelgroep, wil de gemeente met meer Utrechtse organisaties samenwerken. Om dit te bereiken onderzoekt de gemeente of ook andere ondernemers Nieuw Beschut Werk willen uitvoeren.