Logo WelThuis Woningbouwvereniging Oudewater en zorgorganisatie WelThuis hebben overeenstemming bereikt over beëindiging van de huurovereenkomst van…

woonzorgcentrum “Schuylenburcht” in Oudewater. WelThuis huurt het pand aan de Hekendorpseweg al geruime tijd, en eind 2021 zou het huidige huurcontract aflopen. Door gewijzigde regelgeving en een veranderde vraag ontstond leegstand, hetgeen resulteerde in de wens van WelThuis de huurovereenkomst eerder te beëindigen.

Beide partijen zijn samen met een mediator tot een vergelijk gekomen en hebben overeenstemming bereikt over beëindiging van de huurovereenkomst per 1 juli aanstaande.

Foto: Gemeente Oudewater
26 schuylenburcht