Logo KauwNet als vorig jaar lijkt het erop dat ook dit jaar inwoners van Montfoort overlast ervaren van kauwen, die verblijven rondom in de bomen langs de Heeswijk in de buurt van de Boslaan.

Om de overlast aan te pakken, is het voor de gemeente belangrijk dat inwoners die overlast ervaren, dit melden. Zodoende kan de gemeente de situatie inschatten en maatregelen nemen.

De overlast is te melden via de website van de gemeente Montfoort.