Logo politie15 In het winkelcentrum Tournoysveld zorgt een groep jongeren voor overlast. Het zou gaan om zo’n tien man die op scooters heen en weer crossen en luidruchtig zijn.

Vooral tijdens de avonduren zorgen de jongeren voor overlast. De kwestie was tijdens de vergadering van het wijkplatform van het schilderskwartier onderwerp van gesprek. Wijkplatformvoorzitter Theo Streng zegt overleg te voeren met de politie, BOA’s en het bestuur van de moskee om de overlast aan te laten pakken.

In het verleden is al vaker melding van overlast gemaakt. Toen zou ook sprake zijn van handel in drugs en geweld. Streng kan niet zeggen of de groep waar nu sprake van is zich ook daaraan schuldig maakt.