Logo Lantaarnpaal Haken Plastic Afval Vroegtijdig buitengezet afval op IJsseloord in Woerden, is bewoners van die straat, een doorn in het oog. Het gebeurt vooral bij de flats. De zakken met daarin plastic afval…

worden al aan de lantaarnpalen opgehangen als de vuilnisauto nauwelijks de straat uit is. Gevolg is dat het plastic afval veertien dagen aan de palen blijft hangen. Bewoners denken dat een oranje container waarin de plastic zakken kunnen worden gedeponeerd, een oplossing kan zijn maar ondanks toezeggingen door de gemeente Woerden wordt die niet geplaatst.

Een onlangs door de gemeente aangekondigde verscherpte controle op het verkeerd aanbieden van afval wordt door de bewoners positief ontvangen. Het gaat overigens niet om nieuw beleid; huisvuil mag al sinds jaar en dag alleen op de dag van inzamelen buiten worden gezet. IJsseloord is niet de enige plaats waar afval een probleem vormt. Ook op andere plaatsen gebeurt dat.