Logo Vuurwerk 4Bewoners van de wijk Zuilenstein in Nieuwegein ondervinden veel overlast van middelbare scholieren. De problemen bestaan al jaren, maar er is nog altijd, ondanks de inzet van jongerenwerk…

en een wijkmanager, geen oplossing gevonden. De scholieren zorgen voor vernielingen en geluidsoverlast. Dat vindt vooral plaats als de scholieren uit school weer naar huis gaan.

De laatste tijd is er de overlast door vuurwerk bij gekomen. Inwoners durven niet te reageren uit angst voor vergeldingsacties. Raadspartij VSP heeft vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over de situatie met schoolgaande jeugd in de wijk Zuilenstein.