Bewoners van het Gardameer en het Meer van Annecy in Woerden klagen over overlast van recreanten. Ze hebben een rechtsbijstandverzekering in de arm genomen om hun belangen bij de gemeente te verdedigen.

In een brief aan het college van B&W staat dat de overlast bestaat uit onder meer geluidsoverlast, afval en voor woningen neergezette fietsen. Door boa’s wordt volgens de klagers te weinig of niet opgetreden.

Ze zijn van mening dat Woerden te weinig doet aan het voorkomen van recreatie in groenstroken die daar niet voor bedoeld zijn. Verder zou Woerden te weinig doen om de recreanten naar de plaats aan het meer door te verwijzen die wel voor recreatie bedoeld is.

In de brief wordt het college opgeroepen de APV-regels te handhaven en op te treden tegen overlast.

Foto: RPL Woerden