Logo AutoverlichtingBurgemeester Victor Molkenboer heeft aangekondigd de overlast door jongeren in het winkelcentrum Tournoysveld in Woerden volledig te zullen aanpakken. De aanpak tot nu toe blijkt…

nog te weinig effect te hebben op een vermindering van de overlast. Er zijn inmiddels een aantal preventieve maatregelen ingezet. Zo is er intensieve samenwerking tussen politie, boa’s, streetcornerwerk en buurtwerk. Ook met ondernemers wordt opgetrokken om te kijken welke maatregelen zij kunnen treffen.

Verder is er contact met de bewoners om te bezien welke mogelijkheden er zijn om ook hen te betrekken bij het terugdringen van de overlast. Mochten dit soort initiatieven niet voldoende werken dan worden er vervolgstappen genomen, meldt Molkenboer. Hierbij denkt hij aan de inzet van een buurtpreventieteam en als uiterste maatregel wordt cameratoezicht overwogen.