Rijk en provincies hebben een goed en nuttig gesprek gevoerd om ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid samen te werken aan een volledige stikstofaanpak.

Hiermee wordt de natuur in Nederland beter beschermd, zonder economische en maatschappelijke initiatieven uit het oog te verliezen. Uitgangspunten zijn de daling van de stikstofneerslag in de natuur, met duidelijke kansen voor alle gebieden en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven.

De beleidsregels in de provincie Utrecht zijn nog steeds van kracht. Aan de hand van die beleidsregels kunnen bedrijven die in Utrecht stikstofneerslag veroorzaken, weer de benodigde vergunning volgens de Wet natuurbescherming aanvragen.