Logo Geld 5De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft in het eerste kwartaal van 2017 te maken met een overschrijding op de begroting van het sociaal domein. Wethouder Martien Kromwijk had de…

gemeenteraad vorige maand al gewaarschuwd. De overschrijding van 1,6 miljoen wordt veroorzaakt door jeugdhulp en participatie, de kosten voor de Wmo zijn lager dan geraamd.

De overschrijding voor participatie komt voornamelijk door de toename van het aantal bijstandsgerechtigden. De overschrijding van de begrote kosten voor jeugdzorg wordt deels veroorzaakt doordat de kosten minder snel dalen dan voorzien.

Het college heeft een aantal maatregelen genomen om de kosten in overeenstemming te brengen met de begroting maar verwacht niet dat het volledig gaat lukken.