Logo riool2Een nieuwe overstortput moet de sloten en watergangen in Woerden schoner houden. De gemeente gaat binnenkort op proef zo’n overstortput plaatsen aan het begin van de watergang…

langs de Bekenlaan. Na een hevige regenbui stroomt er in korte tijd veel water in het riool. Hierdoor komen er soms allerlei rioolrestanten zoals papier, bladeren en ander zwerfvuil in de sloot terecht. Het filter in de overstortput moet vervuiling en stank van het oppervlaktewater voorkomen.

Na een proefperiode van minimaal een jaar wordt het effect geĆ«valueerd. Mogelijk komen er vervolgens op meer plaatsen in Woerden van deze overstortputten. Vanaf maandag 20 februari starten de werkzaamheden. Dit neemt ongeveer twee weken in beslag. Omwonenden zijn per brief geĆÆnformeerd.