Logo Gemeente Woerden 1De gemeente Woerden heeft op haar website een overzicht geplaatst van de woningbouwplannen op meerdere locaties in Harmelen. Er bestaan nogal wat vragen over de…

bouwplannenin het dorp, zoals om welke locaties gaat het, hoeveel woningen komen daar en wanneer kan er gebouwd worden? Op de gemeentelijke website wordt op veel gestelde vragen een antwoord gegeven.

De voornaamste uitgangspunten voor de nieuwbouwplannen zijn dat bouwen binnen het dorp voorrang krijgt boven het beperkt bouwen buiten het dorp

en het dorpse karakter behouden blijft. Op 15 mei organiseert het Dorpsplatform Harmelen een bewonersavond in het Dorpshuis over de woningbouwplannen waarbij ook wethouder Ivo ten Hagen aanwezig zal zijn.