Logo OZBIn de gemeente De Ronde Venen bestaat geen automatische koppeling tussen een hogere WOZ-waarde en een stijging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB). In de begroting van de gemeente is…

namelijk een vast bedrag opgenomen voor de inkomsten uit de OZB, dat onafhankelijk is van de stijging van de WOZ-waarde, meldt RTV De Ronde Venen. Op deze manier probeert de gemeente er voor te zorgen dat de gemiddelde woonlasten in de gemeente gelijk blijven. De kosten kunnen in individuele gevallen echter wel stijgen.

Onlangs ontstond enige onrust over een mogelijke sterke stijging van de woonlasten door de stijging van de WOZ-waarde. Volgens de gemeente is de OZB echter geen instrument om haar inkomsten te verhogen.