Logo Handtekening2 Met het zetten van een handtekening hebben CDA, LijstvanderDoes, ChristenUnie/SGP en D66 het coalitieakkoord voor de komende vier…

jaar vastgesteld. De partijen zijn overeengekomen dat de OZB volgend jaar met 2% en het jaar daarna met 3% stijgt. Volgens wethouder Arjan Noorthoek is dat nodig om het huishoudboekje op orde te krijgen.

Verder zijn in het akkoord afspraken gemaakt over de verkeersproblemen aan de westkant van Woerden. Van aanleg van een complete westelijke randweg is voorlopig geen spraken. Wel wordt er een brug over de Rijn aangelegd. Of die uiteindelijk wordt aangesloten op een westelijke randweg hangt af van plannen voor een weg bij Nieuwerbrug.

Foto’s: Anno Visser