Logo Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenAgrariërs kunnen zich tot eind oktober 2017 aanmelden voor pachtgronden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Die heeft diverse graslanden en keringspercelen in eigendom.

Deze worden jaarlijks middels een eenjarige geliberaliseerde pachtovereenkomst uitgegeven aan agrariërs. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Stichtse Rijnlanden, of contact opnemen met de afdeling Grondzaken. Mensen die zich in het verleden al hebben aangemeld als belangstellenden hoeven zich niet opnieuw aan te melden.

De toedeling van de pachtgronden voor 2018, vindt na oktober plaats. Het kan natuurlijk zijn dat er meer belangstelling is dan dat er aanbod beschikbaar is. Daarom worden gegevens bewaard voor toekomstige aanbiedingen.