De paddentrek is weer begonnen maar padden die in Woerden terug gaan naar het water waar ze ooit zijn geboren, moeten zelf de weg daar naar toe oversteken. Daar waar in andere gemeentes in de regio vrijwilligers van natuurvereniging actief zijn tijdens de paddentrek om dieren te helpen een weg over te steken, gebeurt dat in Woerden al enige jaren niet meer.

Ieder jaar, vanaf ongeveer februari tot april, trekken padden en andere amfibieën van hun winterverblijf naar het water om zich voort te planten. In het verleden waren vrijwilligers van het IVN in Woerden actief om de dieren op de ’s Gravensloot te helpen oversteken.

Sinds de weg tijdens de spits is afgesloten is het IVN daar mee gestopt. Volgens André van Kleinwee van het IVN is het verkeer sindsdien behoorlijk afgenomen. Aanvankelijk was er nog wel wat sluipverkeer dat de borden negeerde maar nu de weg ook door een paal wordt afgesloten is de noodzaak om de dieren te helpen volgens hem niet meer aanwezig.

Op veel andere plaatsen in de provincie Utrecht moeten de dieren, om te voorkomen dat ze worden platgereden, nog wel worden geholpen. De provincie zet daar borden neer en vrijwilligers van natuurverenigingen komen met netjes en emmers in actie om de padden te helpen.