Logo Gemeente Bodegraven ReeuwijkIn de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ligt het “Parapluplan cultuurhistorie Bodegraven-Reeuwijk” ter inzage. In het plan staan de regels die gelden voor de cultuurhistorisch …

waardevolle panden in de gemeente. In de beleidsnota staan al die panden opgenomen in het ontwerp paraplubestemmingsplan. Het plan is in te zien op de gemeentelijke website, ‘Bij Everts’ tijdens openingsuren en op de landelijk website ruimtelijkeplannen.nl. Dit is mogelijk tot en met 6 maart.