Logo ParkeerwachterDe PvdA-lijsttrekker in Bodegraven, Monique Jonker, baalt ervan dat ze aan het eind van het verkiezingsdebat dat begin deze week werd gehouden, de indruk wekte dat…

het parkeerprobleem in het centrum van Bodegraven volgens de PvdA een Polenprobleem is. Ze wilde alleen aangeven dat betere huisvesting voor arbeidsmigranten ook een oplossing is voor het parkeerprobleem, maar kreeg niet de gelegenheid om dat toe te lichten. De andere 7 lijsttrekkers hadden al een reeks maatregelen opgenoemd ter oplossing van het parkeerprobleem.

Jonker wilde niet herhalen wat er al was gezegd maar aangeven dat mensen die veel te klein en te duur behuisd in het centrum wonen, ook een flink aandeel hebben in het aantal geparkeerde auto’s. Door deze arbeidsmigranten betere huisvesting te bieden in andere delen van het dorp is dat ook een deel van de oplossing van het parkeerprobleem. Dat aspect was nog niet genoemd, aldus de PvdA-politica.