Logo Parkeren1 Woerden gaat het parkeren op het sportpark Cromwijk verbeteren. Op de parkeerplaatsen van de sportverenigingen wordt nu op plaatsen geparkeerd die niet als parkeerplaats…

zijn bedoeld. Die plaatsen worden aangepast zodat ze als officiele parkeerplaats gebruikt kunnen worden. Ook worden nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. In totaal komen er 109 stuks bij. Daarvan zijn er 31 echt nieuw. De overige parkeerplaatsen zijn plekken die nu illegaal worden gebruikt maar die worden heringericht.

Het uitbreiden van de parkeerplaatsen moet er voor zorgen dat de parkeeroverlast in de aangrenzende woonwijk afneemt. Burgemeester en wethouders willen de kosten van het project betalen uit de algemene reserve.

Foto’s: PR
1
2
3