Logo ParkeermeterParkeren op de vrijdag- en zaterdagavond in Woerden blijft voorlopig gratis. Een motie van CDA, STERK Woerden en de VVD, om de proef met gratis parkeren…

is die een half jaar geleden gestart, te verlengen is aangenomen. Het eerste half jaar op vrijdag- en zaterdagavond gratis parkeren heeft de gemeente Woerden 42000 euro gekost. Wethouder Stolk denkt dat dat bedrag in de begroting kan worden opgevangen doordat de geschatte inkomsten ruim zijn berekend. De proef met gratis parkeren wordt verlengd omdat een evaluatie vertraging heeft opgelopen. Doel van het gratis parkeren is voor de koopavond en de horeca meer publiek op de been te brengen.