Logo Vluchtelingen2Over enkele weken ontvangt een groep statushouders in gemeente Bodegraven-Reeuwijk de eerste participatieverklaring. Met deze verklaring ronden zij een serie workshops af…

over de waarden van de Nederlandse samenleving. De gemeente geeft hiermee invulling aan de wens van inwoners om het gesprek aan te gaan met statushouders over onze waarden.

De workshops worden gegeven aan zo’n 50 statushouders per jaar. De organisatie ervan ligt in handen van de gemeente, SAM, Ferm Werk en VluchtelingenWerk. In de bijeenkomsten spreken de statushouders en betrokken organisaties met elkaar over waarden als vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Hiernaast gaat het over participatie, ofwel het belang voor alle burgers om actief bij te dragen aan een prettige en veilige samenleving.