Logo Partij voor de Dieren De Partij voor de Dieren in de provincie Utrecht heeft gevraagd om de jacht op konijnen te stoppen vanwege de plotselinge konijnensterfte in ons land. De sterfte is het…

gevolg van een zeer besmettelijk konijnenvirus. Volgens de Partij voor de Dieren treft het virus zowel tamme als wilde konijnen. De Universiteit Utrecht waarschuwt dat populaties wilde konijnen hierdoor mogelijk een kritische ondergrens bereiken.

De Partij voor de Dieren wil dat het college van Gedeputeerde Staten daarom om de minister van Economische Zaken oproept de jacht op konijnen stil te leggen. Ook vraagt zij het college om de ontheffingen die de provincie heeft afgegeven om konijnen in de provincie Utrecht te vangen en te doden, per direct in te trekken.

Foto: PR
Konijn