Logo WaterDe fracties van D66, VVD en PvdA in de Provinciale Staten van Utrecht willen dat het drinkwater extra gezuiverd wordt op medicijnresten meldt het AD. De drie partijen, met bijna de helft…

van het aantal zetels in de Staten, hebben daartoe een motie ingediend. Door de toename van het medicijngebruik komen steeds meer resten in het drinkwater.

De Rijksoverheid werkt voor een Ketenaanpak en doet dat met de Unie van Waterschappen, de drinkwaterbedrijven verenigd in de Vewin, gemeenten en verschillende partijen uit de zorgsector. Het is daarom belangrijk dat alle partijen in de keten zich in blijven zetten voor een daling van geneesmiddelenresten in oppervlaktewater. De drie partijen willen dat de extra zuivering versneld wordt ingevoerd.