CDA, CU-SGP en STERK Woerden willen een kritischer brief sturen naar de gemeente Utrecht over het energieplan Rijnenburg.

CDA raadslid John Boere zegt daarover: ”De impact van windmolens op het landschap is een belangrijk aandachtspunt, maar wij vinden het ook belangrijk om extra onder de aandacht te brengen dat de impact van honderden hectares zonnevelden zeker zo groot is”.

Verder vreest Boere dat grote hoeveelheden landbouwgrond verdwijnen onder de panelen en daarmee ook de mogelijkheid voor voedselproductie, leefruimte voor insecten en CO2 opname. In Woerden is het uitgangspunt: eerst de daken.

Ook vragen de partijen om het belang van de Reijerscopse bewoners niet uit het oog te verliezen. Dit kan bijvoorbeeld door hun belangen als woonwijk mee te wegen en niet als afzonderlijke woningen. De afstand tot de windmolens wordt dan groter, waardoor de overlast van geluid en slagschaduw afneemt.

De raad doet vanavond uitspraak over de reactiebrief.